top of page

PSYCHOTERAPIA

Pomocą psychoterapeutyczną zajmuję się od ponad 20 lat. W tym czasie stale uzupełniam moją wiedzę, umiejętności poprzez różne szkolenia, kursy, konferencje. Przede wszystkim jednak czas ten spowodował we mnie takie zmiany, które pozwalają mi nie dziwić się i nie gorszyć żadną ludzką sytuacją czy zachowaniem, poszerzają moje serce tak by móc udźwignąć ogrom ludzkich cierpień i bezradności, pozwalają wreszcie być przy drugim człowieku w bliskości i ze świadomością, że każdy z nas zmaga się na własnej ścieżce, szuka sensu, spełnienia, dąży do upragnionej miłości, dąży do zbawienia.

DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA ZAWIESZONA DO 1 WRZEŚNIA 2024 r.

1. REGULARNA GRUPA TERAPEUTYCZNA

     Terapia ta prowadzona przez nas już od 18 lat, przeznaczona jest dla osób dorosłych (świeckich, duchownych, konsekrowanych) doświadczających w swoim życiu skutków wcześniejszych zranień ( w tym zaniedbań, przemocy i różnego rodzaju strat okołoporodowych). Skutki te mogą dotyczyć zarówno trudności w ogólnym funkcjonowaniu (np. stany depresyjne, silna lękowość, brak poczucia sensu życia, chaos decyzyjny itp.) jak i w relacjach międzyludzkich ( trudności z wyrażaniem lub kontrolą emocji, konflikty, nieumiejętność stawiania granic, bycie ofiarą lub sprawcą zachowań przemocowych itp.).

     Terapia obejmuje ok. 180 godzin zajęć, jest programem korzystającym z kilku podejść terapeutycznych choć zakorzeniona jest w podejściu integratywnym chrześcijańskim, jest programem nie tylko dającym wiedze ale też wyposażającym w narzędzia samodzielnego radzenia sobie. Jest to więc terapia kompletna prowadząca krok po kroku od historii życia przez aktualne mechanizmy zachowań, zasoby i przeszkody, trudności w relacjach ze sobą, ludźmi i Bogiem aż po część związaną z decyzjami i wyjściem do przyszłości.

Do wzięcia udziału w grupie konieczne jest przynajmniej jedno spotkanie konsultacyjne umówione z jedną z prowadzących.

Terapia składa się z 6 zjazdów w Szymanowie niedaleko Sochaczewa rozpoczynają się kolacją w czwartek o godzinie 18 a kończą obiadem o godz. 13 w niedzielę.

W czasie zjazdu istnieje możliwość uczestniczenia w codziennej mszy świętej w kaplicy.

3 miesiące po zakończeniu terapii ma miejsce kilkugodzinne, bezpłatne spotkanie podsumowujące owoce zmian. 

Koszt każdego zjazdu (w tym mieszkanie, wyżywienie, terapia) to 1500 zł, płatne na miejscu z wyjątkiem opłaty za pierwszą sesję. Opłata za pierwszą sesję jest jednocześnie zaliczką potwierdzającą udział w terapii. Należy ją przelać na konto podane po zakwalifikowaniu do grupy.

PROWADZĄCY PSYCHOTERAPEUCI: Róża Piwoni-Cieślińska, Agata Rusak.

 

 

2. INTENSYWNY TYGODNIOWY WARSZTAT ROZWOJOWO - TERAPEUTYCZNY

 

Jeśli cierpisz z powodu problemów z poczuciem niskiej wartości, braku szacunku do siebie, problemów lękowych lub związanych z nieprzebaczeniem, jeśli masz powracające trudności w budowaniu lub utrzymywaniu relacji. Jeśli chcesz zrozumieć jak przyczyniasz się do własnego cierpienia i to zmienić zapraszamy na:

 

6-dniowy warsztat rozwojowo - terapeutyczny

 

  • Zapraszamy osoby zainteresowane głęboką pracą nad poszerzeniem świadomości oraz aktywnym trenowaniem nowych zachowań w temacie zgłaszanych problemów.

  • Kwalifikacja wstępna

  • Praca w małej grupie (do 12 osób) z dwoma prowadzącymi

  • 50 godzin zajęć

  • Elementy arteterapii

  • Wieczorne seanse filmowe pomagające przepracować dane treści

  • Zajęcia w pięknym pałacyku otoczonym parkiem

  • Zamieszkanie w pokojach jedno - lub dwuosobowych

  • Możliwość uczestniczenia w codziennej Eucharystii

bottom of page