top of page

PSYCHOTERAPIA

Pomocą psychoterapeutyczną zajmuję się od ponad 20 lat. W tym czasie stale uzupełniam moją wiedzę, umiejętności poprzez różne szkolenia, kursy, konferencje. Przede wszystkim jednak czas ten spowodował we mnie takie zmiany, które pozwalają mi nie dziwić się i nie gorszyć żadną ludzką sytuacją czy zachowaniem, poszerzają moje serce tak by móc udźwignąć ogrom ludzkich cierpień i bezradności, pozwalają wreszcie być przy drugim człowieku w bliskości i ze świadomością, że każdy z nas zmaga się na własnej ścieżce, szuka sensu, spełnienia, dąży do upragnionej miłości, dąży do zbawienia.

1. REGULARNA GRUPA TERAPEUTYCZNA

     Terapia ta prowadzona przez nas już od 18 lat, przeznaczona jest dla osób dorosłych (świeckich, duchownych, konsekrowanych) doświadczających w swoim życiu skutków wcześniejszych zranień ( w tym zaniedbań, przemocy i różnego rodzaju strat okołoporodowych). Skutki te mogą dotyczyć zarówno trudności w ogólnym funkcjonowaniu (np. stany depresyjne, silna lękowość, brak poczucia sensu życia, chaos decyzyjny itp.) jak i w relacjach międzyludzkich ( trudności z wyrażaniem lub kontrolą emocji, konflikty, nieumiejętność stawiania granic, bycie ofiarą lub sprawcą zachowań przemocowych itp.).

     Terapia obejmuje ok. 180 godzin zajęć, jest programem korzystającym z kilku podejść terapeutycznych choć zakorzeniona jest w podejściu integratywnym chrześcijańskim, jest programem nie tylko dającym wiedze ale też wyposażającym w narzędzia samodzielnego radzenia sobie. Jest to więc terapia kompletna prowadząca krok po kroku od historii życia przez aktualne mechanizmy zachowań, zasoby i przeszkody, trudności w relacjach ze sobą, ludźmi i Bogiem aż po część związaną z decyzjami i wyjściem do przyszłości.

Do wzięcia udziału w grupie konieczne jest przynajmniej jedno spotkanie konsultacyjne umówione z jedną z prowadzących.

Terapia składa się z 6 zjazdów w Szymanowie niedaleko Sochaczewa rozpoczynają się kolacją w czwartek o godzinie 18 a kończą obiadem o godz. 13 w niedzielę.

W czasie zjazdu istnieje możliwość uczestniczenia w codziennej mszy świętej w kaplicy.

3 miesiące po zakończeniu terapii ma miejsce kilkugodzinne, bezpłatne spotkanie podsumowujące owoce zmian. 

Koszt każdego zjazdu (w tym mieszkanie, wyżywienie, terapia) to 1500 zł, płatne na miejscu z wyjątkiem opłaty za pierwszą sesję. Opłata za pierwszą sesję jest jednocześnie zaliczką potwierdzającą udział w terapii. Należy ją przelać na konto podane po zakwalifikowaniu do grupy.

PROWADZĄCY PSYCHOTERAPEUCI: Róża Piwoni-Cieślińska, Agata Rusak.

 

 

2. INTENSYWNY TYGODNIOWY WARSZTAT ROZWOJOWO - TERAPEUTYCZNY

 

Jeśli cierpisz z powodu problemów z poczuciem niskiej wartości, braku szacunku do siebie, problemów lękowych lub związanych z nieprzebaczeniem, jeśli masz powracające trudności w budowaniu lub utrzymywaniu relacji. Jeśli chcesz zrozumieć jak przyczyniasz się do własnego cierpienia i to zmienić zapraszamy na:

 

6-dniowy warsztat rozwojowo - terapeutyczny

 

  • Zapraszamy osoby zainteresowane głęboką pracą nad poszerzeniem świadomości oraz aktywnym trenowaniem nowych zachowań w temacie zgłaszanych problemów.

  • Kwalifikacja wstępna

  • Praca w małej grupie (do 12 osób) z dwoma prowadzącymi

  • 50 godzin zajęć

  • Elementy arteterapii

  • Wieczorne seanse filmowe pomagające przepracować dane treści

  • Zajęcia w pięknym pałacyku otoczonym parkiem

  • Zamieszkanie w pokojach jedno - lub dwuosobowych

  • Możliwość uczestniczenia w codziennej Eucharystii

bottom of page